Teknobu

Problem Çözmede Temel İşlemler Ders 2


Problem Çözmede Temel İşlemler Ders 2

Problem Çözmede Temel İşlemler Ders 2

Problem Çözmede Temel İşlemler

Bilgisayarlar, tüm işlemleri matematiksel işlemler yaparak gerçekleştirir. Bu nedenle problem çözmede kullanılabilecek temel matematiksel işlem ve kavramları bilmek gerekir. Bunlar aritmetiksel ve mantıksal operatörler ile karşılaştırma operatörleridir.

Operatörler önceden tanımlanmış birtakım matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapmak için kullanılan özel karakter ya da karakterler topluluğudur.

Aritmetiksel Operatörler

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs alma ve mod alma gibi matematik işlemlerinin yapıldığı operatörlerdir.

image 6

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma işlemi yapılması gereken durumlarda kullanılan operatörlerdir.

image 7

Karşılaştırma operatörleri, karşılaştırma sonunda true (doğru) veya false (yanlış) değeri döndürür.

image 8

Mantıksal Operatörler

“ve”, “veya”, “değil” gibi mantıksal işlemleri yapan operatörlerdir.

“Ve” operatörü, iki veya daha fazla koşulun tümünün doğru olduğu durumlarda “doğru” sonucunu veren operatördür. Günlük hayattaki kullanımıyla aynıdır.

Örneğin makarna yapmak için su, tuz ve makarna gerekir. Bunlardan herhangi biri olmadan makarna yapılamaz.

“Veya” operatöründe, iki veya daha fazla koşuldan en az birinin doğru olması durumunda sonuç “doğru” olur. Bu da günlük hayatta kullandığımız gibidir.

Bu Yazımızda Okuyun :   Temel Programlama Eğitim Seti Başlangıç 2020

Örneğin bir havuzu boşaltmak için kırmızı, yeşil ve mavi renkte üç farklı musluğumuz olsun. Havuzun boşalması için kırmızı musluğu veya yeşil musluğu veya mavi musluğu açmamız yeterli olacaktır. Dilersek iki ya da üç musluğu aynı anda açarak da havuzu boşaltabiliriz.

“Değil” operatörü ise mantıksal bir durumu tersine çevirir. Sonucu “doğru” olan bir mantıksal sınamayı “yanlış”a, sonucu “yanlış” olan bir mantıksal sınamayı ise “doğru”ya çevirir. Günlük hayattaki olumsuzluk ifadelerine karşılık gelir.

Örneğin annelerimiz meyve alırken pazarcıya “Sağlamlarından ver.” diyebilir. “Çürüklerinden verme.” deseler de pazarcı yine aynı şeyi anlayacaktır. Çünkü bir meyve ya çürük ya da sağlam olur. İkinci ifadede kullanılan olumsuzluk ekinin koşulu tersine çevirdiğine dikkat ediniz.,

image 10

İşlem Önceliği

Aritmetik işlemler yapılırken kullanılan operatörlerde öncelik sıralaması vardır. Bu sıralama;
Parantez ()
Üs alma **
Çarpma – Bölme *, /
Toplama – Çıkarma +,- şeklindedir.

image 11

”Google
12 Beğen