Veri Yapılarında Kullanılan Temel Terminolojiler Nelerdir ?

Veri Yapılarında Kullanılan Temel Terminolojiler Nelerdir ?

Veri Yapılarında Kullanılan Temel Terminolojiler Nelerdir ?

Veri Yapılarında kullanılan temel terminoloji nedir?

  • Veri – Veriler, değerler veya değerler kümesidir.
  • Veri Öğesi – Veri öğesi, tek bir değer birimini ifade eder.
  • Grup Öğeleri – Alt öğelere bölünmüş veri öğelerine Grup Öğeleri denir.
  • Temel Öğeler – Bölünemeyen veri öğelerine Temel Öğeler denir.
  • Özellik ve Varlık – Varlık, değerler atanabilecek belirli nitelikler veya özellikler içeren varlıktır.
  • Varlık Kümesi – Benzer niteliklere sahip varlıklar bir varlık kümesi oluşturur.
  • Alan – Alan, bir varlığın niteliğini temsil eden tek bir temel bilgi birimidir.
  • Kayıt – Kayıt, belirli bir varlığın alan değerlerinin bir koleksiyonudur.
  • Dosya – Dosya, belirli bir varlık kümesindeki varlıkların kayıtlarından oluşan bir koleksiyondur.

4 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir