Teknobu

SQL Serverde Açık İşlemler Nasıl Bulunur ?


SQL Serverde Açık İşlemler Nasıl Bulunur ?

SQL Serverde Açık İşlemler Nasıl Bulunur ?

SQL Serverde Açık İşlemleri Bulma

SELECT
   tdt.transaction_id
   ,tst.session_id
   ,tdt.database_transaction_begin_time
   ,CASE tdt.database_transaction_type
    WHEN 1 THEN 'Read/write transaction'
  WHEN 2 THEN 'Read only transaction'
  WHEN 3 THEN 'System transaction'
   END transaction_type
   ,CASE tdt.database_transaction_state
  WHEN 1 THEN 'Transaction not initialized'
  WHEN 3 THEN 'Transaction has not generated by any log'
  WHEN 4 THEN 'Transaction has generated by log'
  WHEN 5 THEN 'Transaction Prepared'
  WHEN 10 THEN 'Transaction Committed'
  WHEN 11 THEN 'Transaction Rolled back'
  WHEN 12 THEN 'Transaction committed and log generated'
   END transaction_state   
FROM sys.dm_tran_database_transactions tdt
INNER JOIN sys.dm_tran_session_transactions tst
 ON tst.transaction_id = tdt.transaction_id
Bu Yazımızda Okuyun :   SQL Serverde Dizin İşlem İstatistiklerini Bulma
”Google
12 Beğenmekten Vazgeç