Teknobu

SQL Advance Query – Durum ve Adımlarına Göre Sırayı Bulun


SQL Advance Query – Durum ve Adımlarına Göre Sırayı Bulun

SQL Advance Query – Durum ve Adımlarına Göre Sırayı Bulun

Aşağıdaki giriş verilerini kontrol edin ve D durumuyla hangi adımın 0 olduğu ve aynı sıra için diğer durumların P olduğu sırayı bulmak için çıkış verilerini isteyin.

Giriş Verileri:

OrderID Step    Status
------- ----------- ------
ABC   0      D
ABC   1      P
ABC   2      P
ABC   3      P
XYZ   0      D
XYZ   1      D
EFQ   0      D

Beklenen çıktı:

OrderID
-------
ABC 

Örnek veriler içeren bir tablo oluşturun:

CREATE TABLE tbl_Orders
(
	OrderID CHAR(5) 
	,Step INTEGER 
	,Status CHAR(1) 
)
GO 
 
INSERT INTO tbl_Orders
VALUES
('ABC', 0, 'D'),
('ABC', 1, 'P'),
('ABC', 2, 'P'),
('ABC', 3, 'P'),
('XYZ', 0, 'D'),
('XYZ', 1, 'D'),
('EFQ', 0, 'D'),
('EFQ', 1, 'D')
GO

Çözüm 1: CTE’yi Kullanma

image 24

2.Çözüm: GROUP BY .. Kullanmak

image 25
Bu Yazımızda Okuyun :   SQL İnjection Güvenlik Açıklarını Bulmak için 3 Ücretsiz Test Aracı
”Google
13 Beğenmekten Vazgeç