Web Analytics
Teknobu

Östrojen Hormonu Nedir? Östrojen Nereden Salınır?
Östrojen Hormonu Nedir? Östrojen Nereden Salınır?

Östrojen Hormonu Nedir? Östrojen Nereden Salınır?

Östrojen Hormonu Nedir? Östrojen Nereden Salınır? Bu yazımızda sizlere kısa bilgi olarak Östrojen Nereden Salınır? buna değineceğiz.

Östrojen Hormonu Nedir?

Östrojenler, özellikle kadınlarda cinsel ve üreme gelişimi için önemli olan hormonlardır. Bunlara kadın cinsiyet hormonları da denir. “Östrojen” terimi, estron, estradiol (üreme çağındaki kadınlarda birincil) ve estriol olan bu gruptaki kimyasal olarak benzer hormonların tümüne karşılık gelir. 

Östrojenler, bazı oral kontraseptiflerin, hormon replasman tedavilerinin ve endokrin sistemdeki bozuklukların diğer tedavilerinin bir parçası olarak kullanılır.

Östrojen Nereden Salınır?

Östrojen Nereden Salınır
Östrojen Nereden Salınır

Östrojenler esas olarak yumurtalıklar tarafından üretilir. Yumurtalıklardaki foliküller tarafından salınırlar ve yumurta folikülden ve plasentadan salındıktan sonra korpus luteum tarafından da salgılanırlar.

Östrojen salgılanması için uyarı, ön hipofiz bezinden gelen Luteinize edici hormondan (LH) gelir. Östrojen, yumurtalıktaki teka interna hücrelerinde sentezlenir.

Östrojen sentezini başlatan birincil molekül kolesteroldür. Androstenodion oluşturur. Androstenedion, orta derecede androjenik aktiviteye sahip bir maddedir. Bu bileşik, bazal membranı çevreleyen granüloza hücrelerine geçer ve burada ya hemen ya da testosteron yoluyla estron veya estradiole dönüştürülür.

Testosteronun östradiole ve androstenedionun östrona bu dönüşümü aromataz enzimi tarafından katalize edilir. Estradiol seviyeleri, adet döngüsü boyunca değişir ve yumurtlamadan hemen önce en yüksek seviyelere ulaşır.

”Google
13 Beğenmekten Vazgeç