Teknobu

EN POPÜLER LİNUX KOMUTLARI

EN POPÜLER LİNUX KOMUTLARI

EN POPÜLER LİNUX KOMUTLARI

Bu eğitimde , Linux Komut  Satırı için en önemli komutları öğreneceksiniz . Komut satırı, Linux’un en güçlü özelliklerinden biridir. Linux PC’nizde yapmayı düşündüğünüz neredeyse her şeyi yapmanıza izin veren bir Linux komut satırı araçları denizi var.

Linux komutlarını öğrenelim

DONANIM KOMUTLARI
dmesg Algılanan donanım ve önyükleme mesajları
cat /proc/cpuinfo CPU modeli
cat /proc/meminfo Donanım belleği
cat /proc/interruptS I / O cihazı başına CPU başına kesinti sayısını listeler
Ishw Sistemin donanım yapılandırmasıyla ilgili bilgileri görüntüler
Isbik Linux’ta blok cihazla ilgili bilgileri görüntüler
free -m Kullanılan ve boş hafıza (MB için -m)
Ispci -tv PCI aygıtlarını göster
Isusb -tv
dmidecode
USB cihazlarını göster
dmidecode BIOS’tan donanım bilgilerini göster
hdparm -i /dev/sda Disk sda hakkında bilgi göster
hdparm -tT /dev/sda Disk sda üzerinde bir okuma hızı testi yapın
badblocks -s /dev/sda Disk sda üzerinde okunamayan blokları test edin
linux komutları
SİSTEM KOMUTLARI
uname -a Linux Sistem Bilgilerini Görüntüle
uname -r Kernel sürüm Bilgilerini Görüntüle
uptime Sistemin ne kadar süredir çalıştığını göster + yükle
hostname Sistem ana bilgisayar adını göster
hostname -i Ana bilgisayarın IP adresini görüntüleyin
last reboot Sistem yeniden başlatma geçmişini göster mevcut tarih ve saati göster
date Geçerli tarih ve saati göster
cal Bu ayın takvimini göster
w Kimin çevrimiçi olduğunu göster
whoami kim olarak giriş yaptın
finger user Kullanıcı hakkındaki bilgileri görüntüle
SİSTEM KOMUTLARI
KULLANICI KOMUTLARI
id Oturum açma ve grup ile aktif kullanıcı kimliğini göster
last Sistemdeki son oturumları göster
who Sisteme kimin giriş yaptığını göster
groupadd admin “Admin” grubu ekleyin
useradd -c “Sam Tomshi” g admin -m sam # “sam” kullanıcısı oluştur
userdel sam Kullanıcı sam’yi sil
adduser sam “Sam” kullanıcısını ekle
usermod Kullanıcı bilgilerini değiştirin
KULLANICI KOMUTLARI
DOSYA KOMUTLARI
Is -al Dosyalar / dizinler hakkındaki tüm bilgileri görüntüleyin
pwd Mevcut dizinin yolunu göster
mkdir directory-name Bir dizin oluşturun
rm file-name Dosyayı sil
rm -r directory-nam
rm -f file-name
Dizini yinelemeli olarak sil
rm -f directory-nam Dosyayı zorla kaldırın
rm -rf directory-name Dizini yinelemeli olarak zorla kaldırın
cp file1  file2 Dosya1’i dosya2’ye kopyala
cp -r dir1  dir2 Dir1’i dir2’ye kopyalayın, yoksa dir2 oluşturun
mv file1 file2 Kaynağı hedef olarak yeniden adlandırın / kaynağı dizine taşıyın
In -s /path/to/file-name link-name Dosya-adına sembolik bağlantı oluşturun
touch file Dosya oluştur veya güncelle
cat > file Standart girişi dosyaya yerleştirin
more file Dosyanın çıktı içeriği
head file Dosyanın ilk 10 satırını çıktılar
tail file Dosyanın son 10 satırını çıktılar
tail -f file Son 10 satırdan başlayarak büyüdükçe dosyanın C7 içeriği
gpg -c file Dosyayı şifrele
gpg file.gpg
wc
Dosyanın şifresini çöz
wc dosyalardaki bayt, kelime ve satır sayısını yazdırın
xargs dosyalardaki bayt, kelime ve satır sayısını yazdırın
Bu Yazımızda Okuyun :   Sitenizi SSL'ye Taşımak için .htaccess Nasıl Kullanılır?
15 Beğen