Teknobu

Devlete Olan Borçlarda Yapılandırma Kanunlaştı


Devlete Olan Borçlarda Yapılandırma Kanunlaştı

Devlete Olan Borçlarda Yapılandırma Kanunlaştı

Son dakika… SGK ve vergi prim borçlarına yapılandırma yasalaştı

Yapılandırma hükümlerini de içeren İşsizlik Sigortası Fonu‘nda ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Başta devletin vergi ve SGK alacakları olmak suretiyle, oda aidatlarından tahsil kredilerine, trafik para cezalarından çeşitli kanunlara bakılırsa verilen yönetimsel para cezalarına kadar geniş kapsamlı kamu alacağının tekrardan yapılandırılarak tahsili amaçlan düzenleme Meclis’te kabul edildi.

Teklifle, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Kıymet Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Hususi Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm yönetimsel para cezaları, KYK borçları, Gömü alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

ÖĞRENİM KREDİLERİNE YAPILANDIRMA

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na bakılırsa kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler sebebiyle kesilen para cezaları şeklinde tüm yönetimsel para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Tahsil katkı kredisi ve tahsil kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı oranı da yapılandırılabilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine doğal olarak olarak emek harcamaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Bu Yazımızda Okuyun :   Lise Mezunlarından 712 Jandarma Astsubay Adayı Alınacak

Cumhurbaşkanı; hanım, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bundan önceki yıl averajına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin hanım, genç yada engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam elde eden işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

DEVLETE OLAN BORÇLARDA YAPILANDIRMA
DEVLETE OLAN BORÇLARDA YAPILANDIRMA

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2021’E KADAR UZATILABİLECEK

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük zamanı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının negatif tesirleri sebebiyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 geçmişine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa emek verme ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine haiz olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa emek verme ödeneğinden yararlanan sigortalıların düzgüsel emek verme sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, parasız izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz mevzusu şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira destek sağlanacak.

ÜCRETSİZ İZİN İÇİN GÜNLÜK 39,24 TL

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan işveren tarafınca parasız izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Bu Yazımızda Okuyun :   Sağlık Bakanı Koca Haritayı Paylaştı! İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı.

Gelir Vergisi Kanunu’nda meydana getirilen düzenlemeyle ayrı bir iş yeri açmaksızın ve endüstri tipi yada seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde yapım ettikleri malları web ve benzeri elektronik ortamlar üstünden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak.

Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da süratli kargo taşımacılığı icra eden şirketlerce düzenlenen elektronik tecim gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak.

Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla meydana gelen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilmiş gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanıyor.

31 ARALIK 2015’E KADAR UZATILDI

Lisans sahibi olan yada lisans sahibince yetkilendirilen şahıs tarafınca organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak meydana getirilen ödemeler üstünden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen yargı, 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

Yurt haricinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve öteki ana para piyasası araçlarını bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka yada aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz mevzusu varlıkları serbestçe tutum edebilecekler.

İstanbul Sıhhat Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyeti, rektör, eğitim ve araştırma mevzusunda göreve getirilmiş Sıhhat Bakan Yardımcısı, Sıhhat Bakanının seçtiği bir üye, YÖK’ün seçtiği profesör unvanına haiz iki üye ile Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunca belirlenen Sıhhat Bilimleri Üniversitesi dışından iki üyeden oluşacak.

Bu Yazımızda Okuyun :   Balıkçıların ağına takılan insan boyutundaki balık görenleri şaşırtıyor...

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanması dolayısıyla UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ile organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmetleri ile bunların yapacakları mal teslimleri ile hizmetleri KDV’den kural dışı olacak.

Kamu ve hususi mülkiyete doğal olarak arsa ve arazilerde 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine izin belgesi terimi getiriliyor. Binalarda kurulacak kule ve direklere izin verilirken 10 metreden yüksek olmama şartı aranacak.

”Google
12 Beğenmekten Vazgeç