Teknobu

C Verilen Tamsayının Pozitif Veya Negatif Olup Olmadığını Kontrol Eden Program


C Verilen Tamsayının Pozitif Veya Negatif Olup Olmadığını Kontrol Eden Program

C Verilen Tamsayının Pozitif Veya Negatif Olup Olmadığını Kontrol Eden Program

Aşağıdaki programda tamsayının pozitif veya negatif olup olmadığını kontrol ediyoruz. Girilen sayı sıfırdan büyükse, pozitif, değilse negatif sayıdır. Sayı sıfırsa, ne pozitif ne de negatiftir. Aşağıdaki C programında izlediğimiz aynı mantık.

/ * Açıklama : Girişin kontrol edilip edilmediğini kontrol eden bir program
 * tamsayı sayı pozitif veya negatif. 
 * Yazan : TEKNOBU
 * Yayın tarihi : 09/04/2020
*/

#include <stdio.h>
 
void main()
{
  int num;
 
  printf("Bir sayı girin: \n");
  scanf("%d", &num);
  if (num > 0)
    printf("%d pozitif bir sayı \n", num);
  else if (num < 0)
    printf("%d negatif bir sayı \n", num);
  else
    printf("0 ne pozitif ne de negatiftir");
}

Ekran Çıktısı :1

Bir sayı girin : 0
Girdiğiniz sayı 0 
Ne Negatiftir Ne de Pozitiftir.

Ekran Çıktısı :2

Bir sayı girin : -3
Girdiğiniz sayı -3 
Negatif Bir Sayı

Ekran Çıktısı :3

Bir sayı girin : 3
Girdiğiniz sayı 3 
Pozitif Bir Sayı

Bu Yazımızda Okuyun :   C de Merhaba Dünya Yazdırma 2020
”Google
26 Beğenmekten Vazgeç