Teknobu

C# İle Ad ve Soyad Bilgisini String Değişkenlere Alarak Ekrana yazdıran Console Örneği