Teknobu

C# Veri Türleri


C# Veri Türleri

C# Veri Türleri

C # programlama dilinde Veri Türleri , uygulamamızda integer, float, string, vb. Gibi değişkenin tutabileceği bir veri türünü tanımlamak için kullanılır. Veri Tipleri C# gibi bir dilin her yerinde kullanılmaktadır. Güçlü yazılmış bir dil olduğu için, değişkenlerle ilgili olan bölümde göreceğiniz gibi, her değişken beyan etmek istediğiniz zaman hangi veri tipini kullanacağınızı derleyiciye bildirmeniz gerekir. Bu bölümde en çok kullanılan veri tiplerinin bazılarına ve nasıl çalıştıklarına bakacağız.

bool en basit veri tiplerinden biridir. Sadece 2 değer içerir – yanlış ya da doğru. Bool tipi eğer ifadesi gibi mantıksal operatörler kullanılırken anlama açısından önemlidir.

int integerın kısa hali, ondalık sayılar harici numaraları depolamak için bir veri türüdür. Sayılarla çalışırken, int en sık kullanılan veri tipidir. İntegerlar C# içerisinde, depolamaları gereken numara büyüklüğüne göre birkaç farklı veri türüne sahiptir.

string birkaç chardan oluşup, yazı depolamakta kullanılır. C#’ta, stringler sabittirler, oluşturulduktan sonra asla değişmezler. String değiştiren bir metod kullanırken, asıl string değişmez – yerine yeni bir string döner.

Bu Yazımızda Okuyun :   C# Form İle Gerilim, Akım, Direnç Hesaplama Projesi

char bir tek karakteri depolamak için kullanılır.

float ondalık sayıları barındırabilen numaraları depolamak için kullanılan veri tiplerinden biridir.

Bunlar C#’taki en temel veri tipleridir.

C # Veri Türlerini Tanımlamanın Sözdizimi

Aşağıda, c # programlama dilinde veri türlerini tanımlamanın sözdizimi verilmiştir.

[ Veri Türü ] [Değişken Adı];

[ Veri Türü ] [Değişken Adı] = [Değer];

Yukarıdaki sözdizimini gözlemlerseniz, derleyiciye değişkenin hangi tür verileri tutabileceğini veya değişkenin hangi veri türüne ait olduğunu söylemek için değişken adından önce gerekli bir veri türü ekledik .

[Veri Türü] – Değişkenin tamsayı, dize, ondalık vb. Tutabileceği bir veri türüdür.

[Değişken Adı] – Uygulamamızdaki değerleri tutan değişkenin adıdır.

[Değer]  – Değişkene gerekli bir değeri atama.

Şimdi c # uygulamalarımızda Veri Türlerinin nasıl kullanılacağını örneklerle göreceğiz.

C # Veri Türleri Örneği

Aşağıda, c # programlama dilinde veri türlerini kullanma örneği verilmiştir.

namespace Tutlane

{

  class Program

  {

    static void Main(string[] args)

    {

      int number = 10;

      string name = "Suresh Dasari";

      double percentage = 10.23;

      char gender = 'M';

      bool isVerified = true;

    }

  }

}

Yukarıdaki c # veri türleri örneğini gözlemlerseniz, gereksinimlerimize göre farklı veri türlerine sahip birden çok değişken tanımladık .

Bu Yazımızda Okuyun :   C# Stok Takip Otomasyonu Sql - Access Veritabanlı 2021

C # ‘da Veri Türleri

C # programlama dilinde, 3 farklı veri tipimiz var, bunlar

TürVeri tipleri
Değer Veri Türüint, bool, char, double, float vb.
Referans Veri Türüstring, class, object, interface, delegate, etc.
İşaretçi Veri TürüPointers.

C # Değer Veri Türleri

C # ‘da, Değer Veri Türleri değişken değerini doğrudan bellekte depolar . C # ‘da, değer veri türleri hem işaretli hem de işaretsiz değişmezleri kabul eder.

Aşağıdaki tablo c # programlama dilindeki değer veri türlerini bellek boyutu ve değer aralığı ile birlikte listeler.

Data Type.NET TypeSizeRange
byteByte8 bits0 to 255
sbyteSByte8 bits-128 to 127
intInt3232 bits-2,147,483,648 to 2,147,483,647
uintUInt3232 bits0 to 4294967295
shortInt1616 bits-32,768 to 32,767
ushortUInt1616 bits0 to 65,535
longInt6464 bits-9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
ulongUInt6464 bits0 to 18,446,744,073,709,551,615
floatSingle32 bits-3.402823e38 to 3.402823e38
doubleDouble64 bits-1.79769313486232e308 to 1.79769313486232e308
boolBoolean8 bitsTrue or False
decimalDecimal128 bits(+ or -)1.0 x 10e-28 to 7.9 x 10e28
DateTimeDateTime0:00:00am 1/1/01 to 11:59:59pm 12/31/9999

C # Referans Veri Tipleri

C # ‘da, Referans Veri Türleri değişken değerli bir bellek adresi içerecektir çünkü referans türleri değişken değerini doğrudan bellekte saklamayacaktır.

Bu Yazımızda Okuyun :   C# Dilinin Özellikleri 2020

Aşağıdaki tablo, bellek boyutu ve değer aralığı ile c # programlama dilindeki referans veri türlerini listeler.

Data Type.NET TypeSizeRange
stringStringVariable Length0 to 2 billion Unicode characters
objectObject

C # İşaretçi Veri Türleri

C # ‘da, İşaretçi Veri Türleri , değişken değerin bir bellek adresini içerecektir  . İşaretçi ayrıntılarını almak için c # dilinde iki sembol ve işareti (&) ve yıldız işareti (*) var.

Aşağıda, işaretçi tipini c # programlama dilinde bildirmenin sözdizimi verilmiştir.

type* test;

Aşağıda, c # programlama dilinde işaretçi tipini tanımlama örneği verilmiştir.

int* a;
int* b;

Aşağıdaki tablo, c # programlama dilinde bulunan farklı tip işaretçi sembollerinin ayrıntılarını listeler.

SembolİsimAçıklama
&Adres OperatörüBir değişkenin adresini belirlemek faydalıdır.
*Dolaylı Yönlendirme OperatörüBir adresin değerine erişmek faydalıdır.

Gereksinimlerimize göre c # uygulamalarındaki veri türlerini bu şekilde kullanabiliriz. 

”Google
12 Beğen