Teknobu

Aynı Karakter Dizisi Üzerine snprintf() Fonksiyonu Kullanarak Ekleme Yapma


Aynı Karakter Dizisi Üzerine snprintf() Fonksiyonu Kullanarak Ekleme Yapma

Aynı Karakter Dizisi Üzerine snprintf() Fonksiyonu Kullanarak Ekleme Yapma

Aşağıdaki program, ile snprintf() fonksiyonunu kullanarak 200 karakter boyutunda olan bir diziye sırasıyla farklı formatlardaki karakterlerin dizilerini sırasıyla birbirine ekleyerek atar. Buradaki Amaç, sprintf() komutu ile tek bir defada yapılan işlemlerin farklı zamanlarda tek bir dizi üzerinde yapılmasını sağlamaktır.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
  char cdizi[200];

  snprintf(cdizi, sizeof(cdizi), "%d.%s ", 1, "Karakter dizisi");
  snprintf(cdizi + strlen(cdizi), sizeof(cdizi) - strlen(cdizi), "ile %c %d %f %s ", 'A', 121, 75.89, " değişken değerlerinin");
  snprintf(cdizi + strlen(cdizi), sizeof(cdizi) - strlen(cdizi), "%s", "tek bir diziye aktarılması");

  printf(cdizi);

  return 0;
}

Yukarıda yapmış olduğumuz örnekte, program aşağıdaki satırı ekrana yazacaktır.

1.Karakter dizisi ile A 121 75.89 değişken değerlerinin tek bir diziye aktarılması
Bu Yazımızda Okuyun :   Evden Çalışırken Güvenli İnternet Kurulumu İçin İhtiyacınız Olanlar
”Google
25 Beğen