Teknobu

HTML Temel Etiketler Ve Full Listesi 2020


HTML Temel Etiketler Ve Full Listesi 2020

HTML Temel Etiketler Ve Full Listesi 2020

HTML etiketleri, web tarayıcısının içeriğini nasıl biçimlendireceğini ve görüntüleneceğini tanımlayan anahtar kelimeler gibidir. Etiketlerin yardımıyla, bir web tarayıcısı bir HTML içeriği ile basit bir içerik arasında ayrım yapabilir. HTML etiketleri üç ana bölüm içerir: açılış etiketi, içerik ve kapanış etiketi. Ancak bazı HTML etiketleri kapatılmamış etiketlerdir.

Web tarayıcısı bir HTML belgesini okuduğunda, tarayıcı belgeyi yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru okur. HTML etiketleri, HTML belgelerini oluşturmak ve özelliklerini oluşturmak için kullanılır. Her HTML etiketinin farklı özellikleri vardır.

Bir HTML dosyasının, web tarayıcısının basit bir metin ile HTML metni arasında ayrım yapabilmesi için bazı temel etiketleri olması gerekir. Kod gereksiniminize göre istediğiniz kadar etiket kullanabilirsiniz.

  • HTML’deki her etiket farklı görevleri yerine getirir.
  • <tag> açık bir etiket kullandıysanız, kapalı bir etiket </tag> kullanmalısınız (bazı etiketler hariç)

Sözdizimi (Syntax)

<tag> içerik </tag> ( tag kullanacağınız etiket anlmına gelir örneğin <p> içerik</p> gibi ) Tüm etiketleriniz bu parantezler içerisinde yer almalıdır. Söz dizimi bu şekilde olur açtığınız etiketi kapatmak zorundasınız.

Bu Yazımızda Okuyun :   Büyük Başlıklar için 3 Stil Kodu Css

HTML Etiketi Örnekleri

de 2

Not: HTML Etiketleri her zaman küçük harflerle yazılır. Temel HTML etiketleri aşağıda verilmiştir.

<p> Paragraf Etiketi </p>
<h2> Başlık Etiketi </h2>
<b> Kalın Etiket </b>
<i> İtalik Etiket </i>
<u> Alt Çizgi Etiketi </u>

Paragraf Etiketi

Başlık Etiketi

Kalın Etiket İtalik Etiket Alt Çizgi Etiketi

Kapatılmamış HTML Etiketleri

Bazı HTML etiketleri kapalı değildir, örneğin br ve hr.

<br> Etiketi: br, kesme çizgisini temsil eder, kodun çizgisini kırar.

<hr> Etiketi : hr, Yatay Kural anlamına gelir. Bu etiket, web sayfasına bir satır koymak için kullanılır.

HTML Meta Etiketleri

DOCTYPE, title, link, meta ve style etiketleridir.

HTML Metin Etiketleri

<p>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <strong>, <em>, <abbr>, <acronym>, <address>, <bdo>, <blockquote>, <cite>, <q>, <code>, <ins>, <del>, <dfn>, <kbd>, <pre>, <samp>, <var> and <br>

HTML Bağlantı Etiketleri

<a> ve<base>

HTML Resim ve Nesne Etiketleri

<img>, <area>, <map>, <param> ve <object>

HTML Liste Etiketleri

<ul>, <ol>, <li>, <dl>, <dt> ve<dd>

HTML Tablo Etiketleri

table, tr, td, th, tbody, thead, tfoot, col, colgroup ve caption

Bu Yazımızda Okuyun :   HTML Link Ekleme Nasıl Yapılır ? 2020

HTML Form Etiketleri

form, input, textarea, select, option, optgroup, button, label, fieldset ve legend

HTML Komut Dosyası Etiketleri

script ve noscript

HTML Etiketleri Listesi

Alfabetik olarak düzenlenmiş açıklamalı HTML etiketlerinin tam listesi aşağıdadır.

Not: Burada HTML Etiketleri Listesi HTML5’te yeni eklenen Öğeler gösterilmektedir.

Alfabelere Göre HTML Etiketleri

Etiket adıAçıklama
<! – ->Bu etiket, bir HTML belgesine yorum uygulamak için kullanılır.
<! DOCTYPE>Bu etiket HTML sürümünü belirtmek için kullanılır
A
<a>Bağlantı etiketi olarak adlandırılır ve bir köprü veya bağlantı oluşturur.
<abbr>Bir cümle veya daha uzun bir kelime için bir kısaltma tanımlar.
<acronym>Bir kelimenin kısaltmasını tanımlar. (HTML5’te desteklenmez)
<address>HTML makalesinin yazarının iletişim bilgilerini tanımlar
<applet>Gömülü bir Java uygulamasını tanımlar. (HTML5’te desteklenmez)
<area>Bir görüntü haritasının alanını tanımlar.
<article>HTML Etiketleri ListesiBağımsız içeriği tanımlar.
<aside>HTML Tags Listİçeriği ana içeriğin dışında tanımlar. Temelde kenar çubuğu olarak gösterilir.
<audio>HTML Tags ListSes içeriğini HTML belgesine gömmek için kullanılır.
B
<b>Metni kalın yapmak için kullanılır.
<base>Bu etiket, belgedeki tüm göreli URL’ler için temel URL’yi tanımlar.
<basefont>Bu etiket, belgenin tüm öğeleri için varsayılan yazı tipini, boyutunu ve rengini ayarlamak için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)
<bdi>HTML Tags ListBu etiket, metnin çevresindeki metinden farklı yönlerde biçimlendirilebilecek kısmı için yalıtım sağlamak amacıyla kullanılır.
<bdo>Geçerli metin yönünü geçersiz kılmak için kullanılır.
<big>Bu etiket, yazı tipi boyutunu çevresindeki içerikten bir düzey daha büyük yapmak için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)
<blockquote>Başka bir kaynaktan alınan bir içeriği tanımlamak için kullanılır.
<body>Bir HTML belgesinin gövde bölümünü tanımlamak için kullanılır.
<br>Tek satır sonu uygulamak için kullanılır.
<button>Tıklanabilir bir düğmeyi temsil etmek için kullanılır
C
<canvas>HTML Tags ListBir web belgesi içinde grafik alanı sağlamak için kullanılır.
<caption>Bir tablo için resim yazısı tanımlamak için kullanılır.
<center>İçeriği merkezde hizalamak için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)
<cite>Eserin başlığını, kitabı, web sitesini vb. Tanımlamak için kullanılır.
<code>Bir HTML belgesinde programlama kodunun bir bölümünü görüntülemek için kullanılır.
<col>Tablodaki sütunların ortak özelliklerini temsil eden ve <colgroup> öğesiyle birlikte kullanılan bir sütunu tanımlar.
<colgroup>Bir tablodaki sütun grubunu tanımlamak için kullanılır.
D
<data>HTML Tags Listİçeriği makine tarafından okunabilen çeviriye bağlamak için kullanılır.
<datalist>HTML Tags ListGiriş seçeneği için önceden tanımlanmış bir liste sağlamak için kullanılır.
<dd>Açıklama listesinde bir terimin tanımını / açıklamasını sağlamak için kullanılır.
<del>Belgeden silinen bir metni tanımlar.
<details>HTML Tags ListKullanıcının görüntüleyebileceği veya gizleyebileceği ek ayrıntıları tanımlar.
<dfn>Bir cümle / cümle içinde tanımlanan bir terimi belirtmek için kullanılır.
<dialog>HTML Tags ListBir iletişim kutusu veya diğer etkileşimli bileşenleri tanımlar.
<dir>Dosyaların dizin listesi için kapsayıcı olarak kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)
<div>HTML belgesindeki bir bölümü veya bölümü tanımlar.
<dl>Bir açıklama listesi tanımlamak için dava açılmıştır.
<dt>Açıklama listesinde bir terimi tanımlamak için kullanılır.
E
<em>Bu öğeye uygulanan içeriğe vurgu yapmak için kullanılır.
<embed>HTML Tags ListHarici dosya / uygulama / medya vb. İçin gömülü konteyner olarak kullanılır.
F
<fieldset>Bir web formunda ilgili öğeleri / etiketleri gruplandırmak için kullanılır.
<figcaption>HTML Tags List<figure> öğesi için resim yazısı veya açıklama eklemek için kullanılır.
<figure>HTML Tags ListBağımsız içeriği tanımlamak için kullanılır ve çoğunlukla tek bir birim olarak adlandırılır.
<font>İçerik için yazı tipini, boyutunu, rengini ve yüzünü tanımlar. (HTML5’te desteklenmez)
<footer>HTML Tags ListBir web sayfasının altbilgi bölümünü tanımlar.
<form>Bir HTML formu tanımlamak için kullanılır.
<frame>Web sayfasının başka bir HTML dosyası içerebilecek belirli bir alanını tanımlar. (HTML5’te desteklenmez)
<frameset>Çerçeve grubunu tanımlar. (HTML5’te desteklenmez)
H
<h1> ile <h6>HTML dokümanı için seviye 1’den seviye 6’ya kadar olan başlıkları tanımlar.
<head>Bir HTML belgesinin başlık bölümünü tanımlar.
<header>HTML Etiketleri ListesiBir bölümün veya web sayfasının başlığını tanımlar.
<hr>Paragraf düzeyindeki öğeler arasında tematik kesme uygulamak için kullanılır.
<html>Bir HTML belgesinin kökünü temsil eder.
İ
<i>Bazı farklı seslerde metni temsil etmek için kullanılır.
<iframe>Başka içerik yerleştirebilen satır içi bir çerçeve tanımlar.
<img>Bir HTML belgesine resim eklemek için kullanılır.
<input>HTML formundaki bir girdi alanını tanımlar.
<ins>Bir HTML belgesine eklenmiş metni temsil eder.
<isindex>Geçerli belge için arama dizesini görüntülemek için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)
K
<kbd>Klavye girişini tanımlamak için kullanılır.
L
<label>Formun giriş alanı için bir metin etiketi tanımlar.
<legend><fieldset> içeriği için bir başlık tanımlar
<li>Listedeki öğeleri temsil etmek için kullanılır.
<link>Mevcut belge ile bir dış kaynak arasındaki ilişkiyi temsil eder.
M
<main>HTML Tags ListBir HTML belgesinin ana içeriğini temsil eder.
<map>Aktif alanları olan bir görüntü haritası tanımlar.
<mark>HTML Tags ListVurgulanan bir metni temsil eder.
<marquee>Kayan metni veya görüntüyü yatay veya dikey olarak eklemek için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)
<menu>Bir komut menü listesi oluşturmak için kullanılır.
<meta>Bir HTML belgesinin meta verilerini tanımlar.
<meter>HTML Tags ListBilinen aralık veya kesirli değer ile skaler ölçümü tanımlar.
N
<nav>HTML Etiketleri ListesiSayfanın gezinme bağlantılarını temsil eden bölümünü temsil eder.
<noframes><frame> öğelerini desteklemeyen tarayıcıda temsil edilecek alternatif içerik sağlar. (HTML5’te desteklenmez)
<noscript>Tarayıcıda bir komut dosyası türü desteklenmiyorsa alternatif bir içerik sağlar.
Ö
<object>
Bir nesneyi HTML dosyasına gömmek için kullanılır.
<ol>Sıralı bir öğe listesi tanımlar.
<optgroup>Bir açılır listenin seçeneklerini gruplamak için kullanılır.
<option>Açılır listedeki seçenekleri veya öğeleri tanımlamak için kullanılır.
<output>HTML Tags ListHesaplamanın sonucunu gösterebilen kap öğesi olarak kullanılır.
P
<p>HTML belgesindeki bir paragrafı temsil eder.
<param>Bir <object> öğesi için parametre tanımlar
<picture>HTML Etiketleri ListesiBirden fazla kaynak öğe ve bir görüntü öğesi tanımlar.
<pre>Bir HTML belgesindeki önceden biçimlendirilmiş metni tanımlar.
<progress>HTML Tags ListHTML belgesinde bir görevin ilerlemesini tanımlar.
Q
<q>Kısa satır içi teklifi tanımlar.
R
<rp>HTML Tags ListTarayıcı yakut ek açıklamalarını desteklemiyorsa alternatif bir içerik tanımlar.
<rt>Ruby ek açıklamalarındaki açıklamaları ve telaffuzları tanımlar.
<ruby>Yakut ek açıklamalarını temsil etmek için kullanılır.
S
<s>Artık doğru olmayan veya alakalı olmayan metinler oluşturur.
<samp>Bir bilgisayar programının örnek çıktısını temsil etmek için kullanılır.
<script>HTML belgesi içindeki JavaScript’i bildirmek için kullanılır.
<section>HTML Tags ListBir belge için genel bir bölüm tanımlar.
<select>Seçenekler menüsü sağlayan bir kontrolü temsil eder.
<small>Metin yazı tipini belgenin temel yazı tipi boyutundan bir boyut daha küçük yapmak için kullanılır.
<source>HTML Tags List<picture>, <video> ve <audio> öğesi gibi farklı medya öğeleri için birden çok medya kaynağını tanımlar.
<span>
Satır içi şekillendirme ve gruplama için kullanılır.
<strike>Metin boyunca grev oluşturmak için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)
<strong>Önemli metni tanımlamak için kullanılır.
<style>Bir HTML belgesi için stil bilgisi içermekte kullanılır.
<sub>Alt simge metni olarak görüntülenen bir metni tanımlar.
<summary>HTML Etiketleri Listesi<details> etiketi ile kullanılabilecek özeti tanımlar.
<sup>Üst simge metni olarak temsil edilen bir metni tanımlar.
<svg>SVG (Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri) kabı olarak kullanılır.
T
<table>Verileri tablo biçiminde sunmak veya HTML belgesinde bir tablo oluşturmak için kullanılır.
<tbody>Bir HTML tablosunun gövde içeriğini temsil eder ve <thead> ve <tfoot> ile birlikte kullanılır.
<td>Tablo verilerini içeren bir HTML tablosunun hücrelerini tanımlamak için kullanılır
<template>Sayfa yüklenirken görüntülenmeyecek ve daha sonra JavaScript kullanarak görüntülenebilecek istemci tarafı içeriğini içermek için kullanılır.
<textarea>Yorum, geri bildirim ve gözden geçirme gibi birden çok satır girişini tanımlamak için kullanılır.
<tfoot>Bir HTML tablosunun altbilgi içeriğini tanımlar.
<th>Bir HTML tablosunun baş hücresini tanımlar.
<thead>Bir HTML tablosunun başlığını tanımlar. <tbody> ve <tfoot> etiketleriyle birlikte kullanılır.
<time>HTML Etiketleri ListesiBir HTML belgesindeki verileri / zamanı tanımlamak için kullanılır.
<title>Bir HTML belgesinin başlığını veya adını tanımlar.
<tr>HTML tablosundaki satır hücrelerini tanımlar
<track><audio> ve <video> öğeleri için metin parçaları tanımlamak için kullanılır.
<tt>Teletype metnini tanımlamak için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)
U
<u>Ekteki metni altı çizili olarak oluşturmak için kullanılır.
<ul>Sırasız öğelerin listesini tanımlar.
V
<var>Matematiksel veya programlama bağlamında kullanılan değişken adını tanımlar.
<video>HTML Etiketleri ListesiBir video içeriğini bir HTML belgesine gömmek için kullanılır
W
<wbr>HTML Etiketleri ListesiMetin içinde kesme çizgisinin mümkün olduğu bir konum tanımlar.
”Google
30 Beğen