Teknobu

Girilen İki Sayının Toplamını ve Ortalamasını Bulan C Programı


Girilen İki Sayının Toplamını ve Ortalamasını Bulan C Programı

Girilen İki Sayının Toplamını ve Ortalamasını Bulan C Programı

Bu C programında, iki tamsayı sayısının toplamını ve ortalamasını nasıl bulacağımızı öğreneceğiz ? Burada iki tamsayı olan kullanıcıdan girdi alıyoruz, ilk numara a değişkeninde ve ikinci numara b değişkeninde saklanacak .

Sayıların toplamı, a + b ile hesaplanır ve değişken toplamına atanır ve sayıların ortalaması (float) (a + b) / 2 ile hesaplanır.

İki sayının toplamı ve ortalaması

Not: Giriş olarak yalnızca tam sayı değerleri girilmelidir.

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int a,b,sum;
  float avg;
 
  printf("İlk sayıyı girin :");
  scanf("%d",&a);
  printf("İkinci sayıyı girin :");
  scanf("%d",&b);
 
  sum=a+b;
  avg= (float)(a+b)/2;
 
  printf("\ntoplamı %d ve %d in = %d",a,b,sum);
  printf("\nortalaması %d ve %d in = %f",a,b,avg);
 
  return 0;
}

EKRAN ÇIKTISI

image 23
Bu Yazımızda Okuyun :   Programlama için En İyi Dizüstü Bilgisayar Nasıl Seçilir? 2020
”Google
11 Beğen