Teknobu

C Dilinde Karakterin ASCII Değerini Bulma


C Dilinde Karakterin ASCII Değerini Bulma

C Dilinde Karakterin ASCII Değerini Bulma

C programlamada, bir karakter değişkeni karakterin kendisinden ziyade ASCII değerini (0 ile 127 arasında bir tam sayı) tutar. Bu programda bir karakterin ASCII değerini nasıl bulacağınızı öğreneceksiniz.

Aşağıda, herhangi bir giriş karakterinin ASCII değerini bulmak için bir program bulunmaktadır.

%c: karakteri girdi olarak almak için biçim belirleyicidir

printf() : metni ekranda görüntülemek için kullanılır.

#include <stdio.h>
 
int main(){
    char a;
    printf("Bir karakter giriniz: ");
    scanf("%c",&a);
    printf("Girilen degerin ASCII karsiligi %c = %d",a,a);
    return 0;
}
fd
EKRAN ÇIKTISI

Bir karakter değişkeni, C programlamadaki karakterin kendisinden ziyade ASCII değerini (0 ile 127 arasında bir tam sayı) tutar. Bu değer ASCII değeri olarak bilinir.

Örneğin, ‘A’ ASCII değeri 65’tir.

Bunun anlamı, eğer bir karakter değişkenine ‘A’ atarsanız, 65 ‘A’ yerine o değişkende saklanır.

Bu programda, kullanıcıdan a değişkeninde saklanan bir karakteri girmesi istenir. Bu karakterin ASCII değeri, bu değişkenin kendisinden ziyade a değişkeninde saklanır.

%d biçim dizgisi kullanıldığında, 97(‘a’ ASCII değeri) görüntülenir.

%c biçiminde dize kullanıldığında, ‘a’ nin kendisi görüntülenir.

Bu Yazımızda Okuyun :   Üç basamaklı rakamları birbirinden farklı kaç tane sayı olduğunu bulan ve bu sayıları ekranda yazdıran C kodunu bulan program
”Google
25 Beğen