Web Analytics
Teknobu

Bağkur Primi Ne Kadar Oldu 2022
Bağkur Primi Ne Kadar Oldu 2022

Bağkur Primi Ne Kadar Oldu 2022

Bağkur Primi Ne Kadar Oldu 2022; 2022 yılında bağkur primi ne kadar oldu merak edilen bu sorunun cevabını sitemizde paylaştık.

Bağkur Primi Ne Kadar Oldu 2022 ? 4b yani bağkur ücretleri brüt asgari ücrete göre hesap edilmektedir. 2021 yılı ve öncesinde asgari ücret artışına bağlı olarak son yıllarda primler her yır ortalama %20-25 aralığında artış göstermiştir.

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından 2022 yılı brüt asgari ücretin 16 Aralık 2021 tarihinde belirlenmesinden sonra 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında ödenecek olan en düşük 2022 bağkur primi tutarları aşağıdaki gibi olacaktır. İsteğe bağlı bağkur dışındaki bağkurlular geçmiş dönem borçlarının olmaması ve prim ödemelerini düzenli yapmaları halinde 2022’de de 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam edecekler. İşte 2022 bağ-kur primleri tutarları.

SSK ve Bağ-Kur primi, maaşların belli bölümü üzerinden hesaplanır. 30 gün üzerinden her ay yatırılan SSK ve Bağ-Kur prim ücretleri, SGK’ye yatırılır. Bu tarz ücretler, asgari ücret üzerinden hesaplanır. Yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4250 TL olarak açıklandı.

Bağkur Primi Ne Kadar Oldu 2022

Bağkur Primi Ne Kadar Oldu 2022
Bağkur Primi Ne Kadar Oldu 2022

Asgari ücretin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur prim ücretleri yeniden hesaplanacak.

Sigorta primleri sadece sağlık hizmetlerinden faydalanmanın haricinde emeklilik için de vatandaşlar için önemlidir. Hem sağlık hem de emeklilik için ödenmekte olan sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay yatırılıyor. Asgari ücret üzerinden tespit edilen sigorta primleri 30 gün üzerinden hesaplanarak her ay ödenir.

BAĞ-KUR PRİMLERİ NE KADAR?

Sigorta kollarından biri olan Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta kollarından biridir. Bağkur kapsamında sigortası bulunan kişilerin primleri, aylık kazancın yüzde 32’si oranında primlerini öderler. Yüzde 32 oranında primin, yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında değerlendirilirken, yüzde 12’si genel sağlık sigortası primi olarak hesaplanır.

2021 yılı kapsamında 4b çalışanlarının primleri,

Asgari ücret üzerinden indirimsiz sigorta primleri: 1234,25 TL olarak hesaplanmıştır.
Asgari ücret üzerinden indirimli sigorta primleri: 1055,36 TL olarak hesaplanmıştır.
Asgari ücret üzerinden ödemelerini alan 4b çalışanlarının aylık prim tutarı en az 1,235 TL olup, en fazla 9,257 TL olarak belirtilmiştir.

TARIM BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR?

Bağkur sigorta kapsamında yer alan çiftçi Bağkur’u, sigorta primini çiftçilik mesleği üzerinden ödemektedir. Çiftçileri kapsayan Tarım Bağkur, 2021 yılı kapsamında sigorta prim ödemeleri pek çok çiftçi tarafından merak edilmektedir. Çiftçilerin kendilerinin ödemiş oldukları bu sigorta kapsamında, prim borcu bulunmayan çiftçiler % 5 indirim ile sigorta primlerini öderler.

Çiftçilerin emeklilikleri ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için ödenmesi gereken çiftçi Bağkur primleri,

Çiftçi Bağkur ödemesi % 5 indirimli olarak aylık kazanca göre alt limit ödemesi: 985,01 TL olarak belirlenmiştir.
Çiftçi Bağkur ödemesi % 5 indirimli olarak aylık kazanca göre üst limit ödemesi: 7.387,54 TL olarak belirlenmiştir.
Çiftçi Bağkur prim ödemesinde geçmişe dönük borcu olan ya da aylık prim ödemelerini düzenli yapmayan çiftçiler için indirimsiz olarak prim ödemeleri ise,

Çiftçi Bağkur ödemesi indirimsiz olarak aylık kazanca göre alt limit ödemesi: 1.151,96 TL olarak belirlenmiştir.
Çiftçi Bağkur ödemesi indirimsiz olarak aylık kazanca göre üst limit ödemesi: 8.639,66 TL olarak belirlenmiştir.

ESNAF BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR?

Sigorta kollarından biri olan Bağ-Kur kapsamında yer alan esnaf ve bu sigorta bağlamından emekli olabilmesi için yatırması gereken aylık sigorta primi bulunmaktadır. 4b hizmet kapsamından sigorta primleri olan kişiler, kendi adlarına sigorta primlerini yatırmaktadırlar. Sigorta primlerini yatıran 4b kapsamında çalışanlar bu sigorta kolundan emekli olurlar.

4b sigorta kolu aylık prim ödemesi ise her yıl asgari ücret zamlarına göre değişiklik göstermektedir. Primlerini 4b hizmet dökümü kapsamında ödeyen esnaf ve kolları ise aylık sigorta primlerinin 2021 yılı kapsamında ne kadar olduğunu merak etmektedir.

Asgari ücret üzerinden 2021 yılı Esnaf Bağkur primi ise, esnaf, şirket ortağı, avukat, jokey kapsamında prim ödeyen 4b çalışanlarına sigorta primlerini aksatmadan düzenli ödemeleri halinde % 5 indirim hakkı tanınır.

% 5 indirim halinde en düşük Esnaf Bağkur primi: 1.055,36 TL
% 5 indirim halinde en yüksek Esnaf Bağkur primi: 7.915,22 TL olarak hesaplanmıştır.

% 5 indirim hakkı bulunmayan Esnaf Bağkur çalışanlarının,

İndirimsiz Esnaf Bağkur primleri aylık en düşük oranda: 1.234,23 TL
İndirimsiz Esnaf Bağkur primleri aylık en yüksek oranda: 9.256,78 TL olarak hesaplanmıştır.

EN YÜKSEK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR?

2021 yılı kapsamında sigorta primlerini Bağkur üzerinden ödeyen çalışanlar için belirtilen asgari ücret zammı ile en yüksek Bağ-Kur prim ödemeleri merak edilmeye başlanmıştır. 2021 yılı kapsamında açıklanan üst limit Bağkur primi, 9,257 TL olarak belirlenmiştir.

Bağkur üzerinden prim ödeyen çalışanların düzenli prim ödemeleri ve daha öncesinden kalan borcun olmaması halinde % 5 indirimli olarak sigorta primlerini ödeme hakkı verilmiştir. % 5 indirimli olarak sigorta primi üst limiti ise, 7,915 TL olarak belirlenmiştir.

EN DÜŞÜK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR?

2021 yılı kapsamında asgari ücret % 21,56 oranında artış göstererek 3.577,50 TL olarak ödenmektedir. 2021 Bağkur primleri ne kadar, en düşük prim ne kadar sorularını merak eden pek çok 4b sigortalı çalışan bulunmaktadır.

Sigorta primleri Bağkur üzerinden yatıran vatandaşlar, asgari ücret ve asgari ücretin 7,5 katı arasında kalma sözü ile almış oldukları maaş üzerinden % 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12 Genel Sağlık Sigortası primi, % 2 meslek hastalığı ve iş kazası olmak üzere % 34,5 oranında sigorta primi ödemektedirler. 2021 yılı kapsamında Bağkur çalışanlarının aylık alt limit primleri ise, 1,235 TL olarak belirlenmiştir.

Bağkur çalışanlarının sigorta primlerini düzenli olarak ödemeleri halinde % 5 indirimli olarak ödeyecekleri asgari ücret üzerinden alt limit primleri ise, 1,055 TL olarak belirlenmiştir.

ENGELLİ BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR?

Engelli olarak bir iş kolunda çalıştığı süre kapsamında sigortalı olarak çalışması halinde erken emeklilik hakları bulunan engelli Bağkurlular en az 15 yıl çalışarak emekli olabiliyorlar. En az 15 yıl çalışma kapsamında 3600 gün prim ödemeleri yapılan engelli vatandaşlar diğer çalışanlara göre daha erken emekli olabilmektedir.

Engelli Bağkur üzerinden prim ödemesi yapacak kişiler için en az % 40 oranında engel hallerinin bulunması ve bu engelliğin sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir. Pek çok engelli vatandaş, 2021 yılı engelli Bağkur prim ücretlerini merak etmektedir.

Engelli Bağkurlular için emeklilik koşulları kişilerin engellilik derecesi kapsamında değerlendirilmektedir. Engelli vatandaşların 2003 yılı ve sonrasında emekli olması halinde,

1’nci derece engelli sayılan kişiler için 15 yıl sigortalı olarak çalışma ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekmektedir.
2’nci derece engelli sayılan kişiler için 18 yıl sigortalı olarak çalışma ve 4000 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekmektedir.
3’üncü derece engelli sayılan kişiler için 20 yıl sigortalı olarak çalışma ve 4400 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekmektedir.
2021 yılı kapsamında Engelli Bağkur çalışanlarının emekli olabilmek için prim gün sayıları ve engellilik dereceleri kapsamında değişiklikler görülmektedir,

Çalışma, iş gücü kaybı %60 ve üzeri olan engelli Bağkur çalışanları 15 yıl sigortalı çalışma ve 3960 gün prim ödemesinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Çalışma, iş gücü kaybı %50-59 arası olan engelli Bağkur çalışanları 16 yıl sigortalı çalışma ve 4320 gün prim ödemesinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Çalışma, iş gücü kaybı %40-49 arası olan engelli Bağkur çalışanları 18 yıl sigortalı çalışma ve 4680 gün prim ödemesinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Engelli Bağkur çalışanlarının emeklilik hakları için belirtilen prim ödemeleri çeşitli düzenlemeler sonucunda 2021 yılı kapsamında bu şekilde düzenlenmiştir.

BAĞ-KUR PRİMİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Bağkur primlerini düzenli olarak ödemeyen pek çok kişi, Bağkur primlerinin ödenememesi durumunda ne olacağını merak etmektedir.

Bağkur primleri zamanında ödenmezse şu işlemler gerçekleşir,

Faiz işler,
İki ay ve üzeri ödeme yapılmazsa sağlık hizmetlerinden yararlanılmaz,
Buğkur’lu kişi üzerinden sigortalı olan anne/baba ya da çocuklar sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar,
Primlerin düzenli ödenmemesi durumunda 5 puanlık indirim de iptal olacaktır,
2021 yılı kapsamında 4b prim borçları için icra ve haciz takibi başlatılmıyor.
4b Prim borçlarının ödenmemesi halinde yalnızca sağlık hizmetlerinden yararlanılamamakta olup, faiz işlemektedir.

BAĞ-KUR PRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Sigorta kollarında biri olan Bağkur üzerinden maaşlarını alan pek çok Bağkur çalışanı ödemeleri gereken prim tutarının nasıl hesaplanacağını merak etmektedirler.

Bağkur prim hesaplama işlemleri için adım adım Bağkur prim hesaplaması:

Sigorta primleri bir aylık süre kapsamında hesaplanır.
Aylık süre kapsamında hesaplamalar bürüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Esnaf, şirket ortakları, avukatlar yani vergi ya da ticari mükelleflerin ödemek zorunda oldukları indirimsiz alt limit brüt asgari ücretin % 34,5’i üzerinden,
Primlerini düzenli olarak ödeyen Bağkur çalışanları asgari ücret üzerinden % 5 indirimli halde % 5 29,5 oranında sigorta primi ödemesi yaparlar.
Sigorta primleri, sigortalının ödeyeceğini belirttiği ya da yükseltmiş olduğu gelir basamağının %20’si üzerinden,
Sağlık sigortası primi için ilk sekiz basamakta bulunan Bağkur sigortalıları için, sekizinci gelir basamağı miktarının % 20 oranı, dokuz ve daha fazla basamakta bulunan Bağkur sigortalıları için gelir basamağının % 20’si üzerinden,
Kişilerin aylık maaşlarından ilk girişte kesilen para ve kişilerin belirtmiş oldukları gelir basamağı tutarının % 25’i üzerinden,
Hesaplama, basamak yükseltme farkı, sigortalı kişinin yükselmiş olduğu gelir basamağı ile ilk gelir basamağı arasındaki fark hesaplanarak sigorta primi bulunur.
BAĞKUR Primi Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sigorta primlerini Bağkur üzerinden yatıran vatandaşlar, Bağkur prim sorgulama işlemini merak etmektedirler. Pek çok Bağkur çalışanı için merak edilen sorgulama yöntemi e-devlet sistemi üzerinden kolayca yapılmaktadır.

4B sigorta bağkur prim sorgulama işlemi ise şu adımlarla yapılmaktadır,

Tarayıcınız üzerinden turkiye.gov.tr resmi web sayfası ekranını açın.
Ana sayfa üzerinde yer alan arama kutucuğuna 4b Ödeme Dökümü yazarak aratın.
Kimlik doğrulama ekranı gelecektir.
Bu ekran üzerinde yer alan kimlik numarası ve e-devlet şifresi bölümüne bilgilerinizi doğru olarak yazarak sisteme giriş sağlayın.
Giriş sağlamanızın ardından ekran üzerinde yer alan Sorgu Türü, Sorgu Tipi, Sicil No ve Güvenlik Kodu yazılı bölümleri doğru olarak doldurun.
Sizden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmenizin ardından Borç Sorgula butonuna tıklayın.
Ekranınız üzerinde Bağkur borç sorgunuz çıkacaktır.

BAĞ-KUR PRİMİ KREDİ KARTIYLA ÖDENİR Mİ?

Bağkur primleri Turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden kredi kartı ile 4b primleri ödeme. Kart bilgilerinizi doğru girmeniz halinde işleminizi tamamlayabilirsiniz.

BAĞ-KUR PRİMİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Bağkur sigorta primi ödemesi yapacak kişiler için belirtilen süre, sigorta kapsamında bulunulan ayın sonunda bir aylık sürenin dolması ile ödemeler başlar. Kişilerin iki ay ve üzeri ödemelerini yapmamaları halinde sağlık hizmetlerinden yararlanamaz ve 4b prim borçlarına faiz işlemeye başlar. Bağkur’lu olunan ilk ayın sonunda 4b primleri ödenir.

GEÇİCİ VERGİDE BAĞ-KUR PRİMİ NEREYE YAZILIR?

Geçici vergide 4b primleri hangi kuruma yazılır diye merak edenler için, geçici vergide 4b primleri kişilerin bağlı oldukları ilin Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazılır. Vergi sicil numarası ile ilgili kuruma dilekçe olarak yazılmaktadır.

Bu yazı kapsamında 2021 Bağkur primleri ne kadar, en düşük prim ne kadar, esnaf ve çiftçi Bağkur primlerinin ne kadar olduğu konularına değinilmiştir.

SGK PRİM HESAPLAMA

Sigorta primi her yıl değişse de, işçinin brüt maaşı ve ek ödemelere göre hesaplanır. Brüt ücret tutarı ile aşağıdaki prim oranları çarpıldığında sigorta priminizi hesaplayabilirsiniz. İndirimsiz hesaplandığında sigorta primi aylık brüt maaşın yüzde 37,5’idir.

İşçi sigorta prim oranı yüzde 14,
İşveren payı oranı yüzde 20,5,
İşçi işsizlik oranı yüzde 1,
İşveren işsizlik oranı yüzde 2’dir.
Şirketler güncel teşviklerden yararlandığında prim tutarları değişebilir. Şirket, aşağıdaki koşulları sağlıyorsa, işveren primi yüzde 22,5 yerine yüzde 17,5 olarak ödenebilmektedir.

Aylık prim hizmet belgesinin kuruma zamanında verilmesi

SGK borcu olmaması
Primlerin yasal süresinde ödenmesi
Kayıt dışı ya da sahte sigortalı işçi çalıştırılmaması.
Vadesi geçen sigorta prim borcu olduğunda bu indirimlerden yararlanılmamaktadır.

30 GÜNLÜK – 1 AYLIK SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

Özel sektörde günlük taban kazan sınırı 119 lira 25 kuruşken tavan sınır 894 lira 38 kuruş. Buna paralel olarak aylık taban kazanç 3 bin 577 iken tavan sınır ise 26 bin 831 lira. Bu sayılar isteğe bağlı sigortalılar için de geçerlidir. Asgari ücretli bir çalışanın 30 günlük prim ücreti ise 956 lira 47 kuruştur. Bir işte çalışmayıp sadece genel sağlık sigortası (GSS) ödeyenlerse aylık 107,33 Türk Lirası ödeyecek.

”Google
14 Beğenmekten Vazgeç