Teknobu

Emekli Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır ? 2020


Emekli Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır ? 2020

Emekli Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır ? 2020

Emekli Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır ?

SGK’nın Çalışan Durumuna Göre Emekli Maaşı Hesaplama Sayfaları

Yukarıda sizlere sunduğumuz linkler ile çalışan statüsüne özel olarak hazırlanmış SGK’nın emeklilik hesaplama sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca 4A emekli maaşı hesaplama sayfasından SSK sicil numarası da istenmektedir. Eğer SGK sicil numaranızı bilmiyorsanız e-devlet hizmeti üzerinden sisteme girerek dökümünü sayfasından öğrenebilirsiniz.

Bu Yazımızda Okuyun :   Regaip Kandili gecesi önemi ve anlamı 18 şubat 2021

Emekli Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emekli maaşı hesaplamasının çalışan statüsü ve 3 döneme ayrılan SGK prim ödeme tarihlerine göre değişen bir hesaplaması mevcut. Çalışan statüleri 4A (işçi),4B (vergi levhalı) ve 4C (memur), SGK prim ödeme tarihleri ise 2000 öncesi, 2000 Ocak ila 2008 Ekim, 2008 Ekim sonrasıdır.

Özellikle 4A ve 4B çalışanlarda SGK prim ödeme tarihlerine bağlı olarak aylık bağlanma oranının ve alt sınır taban maaş oranın değişmesi sebebiyle emekli maaşları da değişmektedir. Özellikle Ekim 2008 yılından sonrasında ödenen primlerde bunun tesiri daha fazladır.

Emekli Maaşı Hesaplaması Özel Olarak Yapılabilir mi?

Emekli maaşı hesaplaması yıllara göre enflasyonun ve gelişim hızının dikkate alınması, yıllık yatırılan primlerin üzerinden ayrı ayrı yapılmasından dolayı karışık ve özel olarak yapılması zor bir hesaplaması var. Bunun için SGK’nın emekli maaş hesaplanması için özel olarak oluşturduğu sayfalarını kullanmak en doğru yöntemdir.

Emekli Maaşı Hesaplama Formülü

Emekli maaşı hesaplama formülü; kişinin her yıla ait SGK’ya prim olarak ödenen tutarlarının emekli aylığı talep edilen tarihe kadar “güncelleme katsayısı” ile güncellenmesi ve bu şekilde bulunan ortalama aylık kazancın “aylık bağlama oranı” ile çarpılması sonucunda bulunuyor.

Bu Yazımızda Okuyun :   Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti

Ayrıca Ocak 2000 ile Ekim 2008 arasında güncelleme katsayısında büyüme hızının tamamı dikkate alınırken Ekim 2008 sonrasında büyüme hızının sadece %30’u güncelleme katsayısında dikkate alınıyor. Bu durumda Ekim 2008’den sonra ödenen primlerin daha az oranda emekli aylığına yansımasına neden oluyor.

Emekli Maaşı Hesaplamasında Güncelleme katsayısı

Güncelleme Katsayısı: Her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değer.

Emekli Maaşını Arttırma

Emekli maaşı temel olarak gün bazlı olarak SGK primi baz alınarak hesaplanıyor. Bunun için emekli maaşını arttırmanın en temel yolu SGK prim ödemesini arttırmaktır. Ayrıca kişinin ödediği tüm primler yıl bazlı olarak değerlendirmeye alındığı için ne kadar uzun süre yüksek SGK primi ödenirse emekli maaşı da o kadar yükselmiş olur. 

SGK Prim Ödemesi Taban ve Tavan Tutarlı

YılAlt Sınırı (Taban)Üst Sınırı (Tavan)
20202.943,00 TL 22.072,50 TL
20192.558,40 TL19.188,00 TL
20182.029,50 TL15.221,40 TL
20171.777,50 TL13.331,40 TL
20161.647,00 TL10.705,50 TL
Emekli Maaş Hesaplama Emekli Maaş Hesaplama

SGK primlerinde taban tutar brüt asgari ücrettir. Tavan tutar ise brüt asgari ücretin 2017 yılından önce 6,5, 2017 yılında sonra ise 7,5 katının çarpımı olarak hesaplanır.

Bu Yazımızda Okuyun :   18 Mart Çanakkale Zaferi 2021

*Ödenen SGK primleri ne kadar yüksek olursa alınacak emekli maaşı da o oranda yükselir.

Emekli Maaşı Kanunu 

Emeklilikle alakalı düzenlemeler temel olarak 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu ile düzenleniyor. Kanun ile tüm emeklilik statülerinin büyük ölçüde tek çatı altında toplanmış olması sağlandı.

Emekli Yaşı ve Prim Hesaplaması

01.05.2008 tarihinden ilkin sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel unsur sigorta başlangıç tarihidir. Sadece 01.05.2008 tarihinden sonrasında sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel unsur prim gün sayısını ne süre doldurduğudur. Mesela 01.05.2008 senesinde sonrasında girişi olan adam çalışan (4A) 7200 prim gün sayısını 2035 yılına kadar doldurabilirse 60 yaşlarında, sadece 2035’den sonrasında prim gün sayısını doldurursa her 2 yıl için 1 emeklilik yaşı artarak 2044 ve sonrasında 65 yaşlarında emekli olabilecek. Detaylı bilgiye ulaşmak için ne süre emekli olurum sayfamızı ziyaret edin.

SGK Prim Hesaplamasında Gün Sayısı

SGK primi gün hesaplamasında ay 30 gün yıl ise 360 gündür. Yani 7200 prim günü 20 Yıl, 9000 prim günü ise 25 yıla denk gelir.

”Google
34 Beğenmekten Vazgeç