Teknobu

C# Namespace Ne İşe Yarar ?


C# Namespace Ne İşe Yarar ?

C# Namespace Ne İşe Yarar ?

Namespace oluşturulan uygulamalarında sınıfları için ad alanı oluşturur. Aşağıdaki oluşan sınıfın ad alanı “HelloWorld”‘dür.

Namespace’ler uygulamalarda oluşturulan nesneleri birbirinden ayrılmasını sağlar. Class, interface,enum,delegate vb. nesnelerin yönetilmesini kolaylaştırır. Bilgisayarda dosyaların tek bir klasörde olması ile kendi kategorilerine göre klasörlerde olması şeklinde düşünülebilir.

 

 using System;

// Hello World! program
namespace HelloWorld
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

Kod Çıktısı

Hello World!

Bu Yazımızda Okuyun :   Kullanıcının Girdiği İki Sayının Toplamını Yazdıran C# Console Programı
”Google
14 Beğen