Teknobu

C# Namespace Ne İşe Yarar ?


C# Namespace Ne İşe Yarar ?

C# Namespace Ne İşe Yarar ?

Namespace oluşturulan uygulamalarında sınıfları için ad alanı oluşturur. Aşağıdaki oluşan sınıfın ad alanı “HelloWorld”‘dür.

Namespace’ler uygulamalarda oluşturulan nesneleri birbirinden ayrılmasını sağlar. Class, interface,enum,delegate vb. nesnelerin yönetilmesini kolaylaştırır. Bilgisayarda dosyaların tek bir klasörde olması ile kendi kategorilerine göre klasörlerde olması şeklinde düşünülebilir.

 

 using System;

// Hello World! program
namespace HelloWorld
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

Kod Çıktısı

Hello World!

Bu Yazımızda Okuyun :   C# Form İki Sayı Arasındaki Asal Sayıları Bulan Program
”Google
16 Beğenmekten Vazgeç