Teknobu

C# Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Program


C# Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Program

C# Girilen Sayının Tek mi Çift mi  Olduğunu Bulan Program

Bu program, girilen sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol eden bir C# Programıdır.

Problem çözümü

Burada, verilen bir sayı 2’ye bölünebiliyorsa, kalan 0 ise o zaman sayı bir Çift sayıdır. Sayı 2’ye bölünemiyorsa, bu sayı bir Tek sayı olacaktır.

Program / Kaynak Kodu

Verilen bir tamsayının tek veya çift olduğunu kontrol eden C # programının kaynak kodu. C # programı, Microsoft Visual Studio ile başarıyla derlendi ve çalıştırıldı. Program çıktısı da aşağıda gösterilmiştir.

/*
 * Girilen Sayının Çift veya Tek Olduğunu Kontrol Etmek İçin C # Programı 
 */
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace check1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i;
      Console.Write("Numara Girin:");
      i = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (i % 2 == 0)
      {
        Console.Write("Girilen Sayı Çift Sayıdır");
        Console.Read();
      }
      else
      {
        Console.Write("Girilen Sayı Çift Sayıdır");
        Console.Read();
      }
    }
  }
}
Bu Yazımızda Okuyun :   C# Değişkenler
”Google
46 Beğenmekten Vazgeç