Teknobu

C de Merhaba Dünya Yazdırma 2020


C de Merhaba Dünya Yazdırma 2020

C de Merhaba Dünya Yazdırma 2020

Burada ekranda Hello World’ü görüntülemek için iki C programı yazacağız. İlk programda mesajı printf fonksiyonunu kullanarak gösteriyoruz ve ikinci programda kullanıcı tanımlı bir fonksiyon çağırıyoruz ve bu fonksiyon ekranda Merhaba Dünya mesajını gösteriyor.

Örnek 1: Merhaba Dünya’yı Görüntüleme

#include <stdio.h>
int main()
{
  / * printf işlevi 
  çift ​​tırnak işaretleri arasında * iletilen içeriği görüntüler . 
  * / 
  printf("Merhaba Dünya");
  return 0;
}

Ekran Çıktısı :

Merhaba Dünya 
 1. include – Bu ifade derleyiciye stdio.h dosyasını programa eklemesini söyler. Bu, scanf () ve printf () gibi yaygın giriş çıkış işlevlerinin tanımlarını içeren standart bir girdi çıktı dosyasıdır. Yukarıdaki programda printf () işlevini kullanıyoruz.
 2. int main()– Burada main () işlev adı ve int bu işlevin dönüş türüdür. Her C programının bu işlevi olması gerekir, çünkü programın yürütülmesi main () işleviyle başlar. Bu işlevin 0 dönüş değeri programın başarılı bir şekilde yürütülmesini gösterirken, dönüş değeri 1 programın başarısız bir şekilde yürütülmesini temsil eder. Bu return 0; ana fonksiyonun sonunda ifademizin nedeni budur .
 1. printf(“Hello World”);- Bu işlev, içeriği ekranda olduğu gibi çift tırnak içinde görüntüler.
 2. return 0;- Yukarıda belirtildiği gibi, 0 değeri main () işlevinin başarıyla yürütülmesi anlamına gelir.
Bu Yazımızda Okuyun :   HTML Temelleri'ne Giriş 2021

Örnek 2: İşlevleri kullanan Hello World Programı

Kullanıcı tanımlı işlevi kullanarak aynı programı görelim. Bu programda, mesajı ekrana yazdıran bir merhaba () işlevi oluşturduk. Bu işlevi main () işlevinde çağırıyoruz.

#include 
void hello(){
	printf("Hello World");
}
int main()
{
  // burada işlevinin çağrılması 
  hello();
  return 0;
}

Buradaki ekran çıktısıda merhaba dünya olacaktır. 🙂

”Google
24 Beğen