Teknobu

C / C ++ ‘da isdigit () Kullanımı


C / C ++ ‘da isdigit () Kullanımı

C / C ++ ‘da isdigit () Kullanımı

Bu makalede, C / C ++ ‘da isdigit () işlevini kullanmaya bir göz atacağız. Bu, herhangi bir değerin rakam olup olmadığını kontrol etmenin çok basit bir yoludur. Bazı basit örnekleri kullanarak bu işlevi nasıl kullanacağımıza bakalım.

C / C ++ ‘da isdigit ()’ nin Temel Sözdizimi

Bu işlev ve karakter değerini alır value ve değer sayısal bir rakamsa 0 veya 1 değerini döndürür.

Bu başlık dosyasında tanımlanmıştır , bu nedenle bu dosyayı da eklemeliyiz.

#include <ctypes.h>
 
int isdigit(char value);

Değer unsigned char, pozitif bir tamsayı / ASCII karakteri gibi bir biçimine dönüştürülebilecek şekilde olmalıdır .

Ancak, yalnızca ascii eşdeğerleri dikkate alındığından, tamsayıların sayı olarak kabul edilmeyeceğini unutmayın.

C ++ ‘da isdigit () kullanma

C kodunu C ++ ‘a da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz, ancak C ++ standart kitaplığı zaten uygulanmıştır isdigit()!

std::isdigit(char value);

Bu da boolbunun yerine bir değer döndürür , ancak bu C sürümü tarafından döndürülen 0 ve 1 tamsayı değerlerine eşdeğerdir.

Bu Yazımızda Okuyun :   C de Ekrana Merhaba Dünya Yazdırma

C / C ++ ‘da isdigit () kullanımı

Şimdi bir değerin rakam olup olmadığını kontrol etmek için bazı örneklere bakalım.

Birkaç tam sayı ve bazı karakterler de alacağız ve isdigit() bunlara başvuracağız .

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
 
int main() {
  int a = 9;
  int b = 10;
  int c = 49;
  char d = 'a';
  char e = '0';
 
  printf("Is %d a digit?\n", a);
  if (isdigit(a)) printf("Yes\n"); else printf("No\n");
   
  printf("Is %d a digit?\n", b);
  if (isdigit(b)) printf("Yes\n"); else printf("No\n");
   
  printf("Is %d a digit?\n", c);
  if (isdigit(c)) printf("Yes\n"); else printf("No\n");
   
  printf("Is %c a digit?\n", d);
  if (isdigit(d)) printf("Yes\n"); else printf("No\n");
   
  printf("Is %c a digit?\n", e);
  if (isdigit(e)) printf("Yes\n"); else printf("No\n");
  return 0;

EKRAN ÇIKTISI

Is 9 a digit?
No
Is 10 a digit?
No
Is 49 a digit?
Yes
Is a a digit?
No
Is 0 a digit?
Yes
”Google
25 Beğen